DOSH ONLINE PAYMENT & CF DOWNLOAD SYSTEM


DOSH ONLINE PAYMENT & CF DOWNLOAD SYSTEM

PERHATIAN!Sila muat turun (download) CF dalam tempoh 30 hari dari tarikh resit rasmi pembayaran / pengesahan. Salinan CF akan dikenakan bayaran RM9.00 bagi setiap CF mengikut Peraturan 8(i) dan 8(ii) Peraturan-Peraturan (Pentadbiran) Kilang dan Jentera, 1970.

Jika terdapat sebarang masalah, sila hubungi pihak JKKP NS dengan segera!
Harap Maklum.

ANUGERAH CEMERLANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEBANGSAAN 2015


Banner Anugerah KKP 2015

Pengenalan
Majlis Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2015 dianjurkan oleh Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Majlis anugerah ini diadakan setiap tahun bertujuan bagi memberi pengiktirafan kepada organisasi dan individu yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi serta prestasi cemerlang didalam perlaksanaan sistem pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ditempat kerja mereka.

Pengiktirafan ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menjadikan tempat kerja di Malaysia selamat dan sihat serta bagi menjadikan amalan kerja yang selamat dan sihat sebagai sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia.

Kategori Anugerah
Anugerah adalah terbuka bagi penyertaan kepada pelbagai industri di Malaysia. Terdapat lima (5) kategori utama yang diberikan kepada organisasi yang menunjukkan rekod pencapaian yang cemerlang dalam perlaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kategori anugerah adalah seperti berikut :-

 1. Anugerah Tempat Kerja
  1. Anugerah Pengilangan Industri Besar – Kategori Elektrik/Elektronik;
  2. Anugerah Pengilangan Industri Besar – Kategori Petroleum/Gas/Kimia;
  3. Anugerah Pengilangan Industri Besar – Kategori Lain-lain Pengilangan;
  4. Anugerah Perusahaan Kecil dan Sederhana (Definasi Jumlah Jualan Tahunan Syarikat Tidak Melebihi RM50Juta Atau Bilangan Pekerja Sepenuh Masa Tidak Melebihi 200 orang);
  5. Anugerah Perlombongan Dan Penguarian;
  6. Anugerah Pembinaan;
  7. Anugerah Pertanian;
  8. Anugerah Perhutanan;
  9. Anugerah Perikanan;
  10. Anugerah Kemudahan (pembekalan letrik);
  11. Anugerah Kemudahan (air);
  12. Anugerah Kemudahan (gas);
  13. Anugerah Kemudahan (kebersihan);
  14. Anugerah Pengangkutan (pengangkutan awam, bas, udara & keretapi);
  15. Anugerah Penyimpanan (gudang penyimpanan);
  16. Anugerah Komunikasi (komunikasi, satelit & `internet services provider’);
  17. Anugerah Perdagangan Borong Dan Runcit;
  18. Anugerah Hotel Dan Restoran;
  19. Anugerah Kewangan, Insurans dan Harta Tanah;
  20. Anugerah Perkhidmatan Perniagaan; dan
  21. Anugerah Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Tempatan
 2. Anugerah Tokoh (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
 3. Anugerah Media
 4. Anugerah Wartawan
 5. Anugerah Mentor-Mentee
 6. Anugerah Sekolah (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
 7. Anugerah Ketua Pegawai Eksekutif (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Syarat-Syarat Penyertaan

 1. Semua penyertaan adalah percuma dan pencalonan mestilah menggunakan Borang Penyertaan Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan 2015 yang telah ditetapkan.
 2. Borang pencalonan hendaklah dikemukakan bersama dengan profil syarikat/individu.
 3. Borang penyertaan dan dokumen sokongan hendaklah sampai ke Pejabat Sekretariat Majlis Negara sebelum atau pada tarikh tutup yang telah ditetapkan.

Muat Turun :

1.Borang dan Panduan Penyertaan Anugerah KKP 2015

2.BorangChecklist2015

Sila kemukakan borang penyertaan dan dokumen sokongan kepada:

Setiausaha,
Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
(Kementerian Sumber Manusia)
d/a Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
Aras 4, Blok D3, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 WP Putrajaya

Telefon : +603-88865000
Faks : +603-88892354

Semua borang penyertaan dan dokumen sokongan hendaklah sampai sebelum atau pada 29 Mei 2015. (tertakluk kepada pindaan)

Sekiranya ada kemusykilan, sila berhubung dengan pegawai berikut:

 1. En. Pavintheran a/l Kandasamy (03-8886 5265 / pavin@mohr.gov.my)
 2. En. Suhaidy bin Latip (03-8871 1321 / suhaidy@mohr.gov.my)
 3. En. Anuksin a/l Eh Klim (03-8871 1241 / anuksin@mohr.gov.my)
 4. En. Lee Kem Seng (03-8886 5271 / kslee@mohr.gov.my)
 5. Pn. Nor Roslinda binti Mat Zan (03-8886 5696 / norroslinda@mohr.gov.my)

Pelaporan Kemalangan / Kejadian Berbahaya / Penyakit / Keracunan Pekerjaan


Flow Accident Report
JKKP 6

Borang JKKP 6 perlu dihantar dalam masa 7 hari jika berlaku :

1- Kemalangan Maut

2-Kecederaan Serius

3-Tidak Boleh menjalankan kerja biasa lebih 4 hari

4-Kejadian Berbahaya

5-Merujuk kepada Peraturan 5,Jadual Pertama dan Jadual Kedua NADOPOD

Borang JKKP 6

Contoh Borang JKKP 6

JKKP 7 

Borang JKKP 7 perlu dihantar dalam 7 hari jika didiagnos oleh pengamal perubatan atau disyaki mengahdapi :

1- Penyakit pekerjaan

2-Keracunan Pekerjaan

Merujuk Kepada Peraturan 7 dan Jadual Ketiga NADOPOD

Contoh Borang JKKP7

Contoh Borang JKKP7

 

*SUMBER RUJUKAN : MODUL LATIHAN IKS UNTUK PEGAWAI JKKP NEGERI (MODUL 7)

Penguatkuasaan Peraturan CLASS 2013 akan bermula pada 17 April 2015


Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 2013) atau dikenali sebagai Peraturan CLASS 2013 akan bermula pada 17 April 2015 setelah tempoh persiapan rapi selama setahun diberikan kepada pihak industri.

Antara peruntukan utama dan intipati peraturan ini adalah :

a) Peraturan ini terpakai bagi bahan kimia yang dibekalkan untuk kegunaan di tempat kerja.

b) Pembekal bahan kimia adalah mereka yang membekalkan bahan kimia berbahaya.Terdapat dua kategori pembekal iaitu pembekal utama dan pembekal subsidiari.

*Pembekal utama = pembekal yang merumus, mengilang, mengimport, mengitar semula atau merumus semula bahan kimia berbahaya.

*Pembekal subsidiari = pembekal yang membungkus semula, mengedar atau menjual secara runcit bahan kimia berbahaya.

c) Antara kewajipan pembekal adalah untuk melakukan pengelasan bahan kimia, pembungkusan, pelabelan, helaian data keselamatan (Safety Data Sheet (SDS)) dan mengemukakan inventori.

d) Setiap label bahan kimia berbahaya perlulah mengandungi enam (6) elemen/maklumat wajib iaitu nama produk, pengenalan pembekal, kata isyarat, pernyataan bahaya, piktogram bahaya dan pernyataan berjaga-jaga. Bagi bahan kimia yang menggunakan bekas bersaiz 125 ml dan ke bawah, label perlulah mengandungi lima (5) elemen/maklumat wajib iaitu nama produk, pengenalan pembekal, kata isyarat, piktogram bahaya dan kenyataan

e) Label perlulah mengikut dimensi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan seperti di Jadual Keempat.

f) SDS perlulah mengikut format dan maklumat minimum yang telah ditetapkan seperti di dalam Tata amalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia Berbahaya dan Komunikasi Hazard 2014 (ICOP CHC 2014) .

g) Pengimport atau pengilang hendaklah mengemukakan inventori bagi bahan kimia berbahaya yang dibekalkan/diimport pada kuantiti sebanyak satu tan atau lebih untuk satu tahun kalender kepada Ketua Pengarah tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya. Penghantaran adalah di atas talian menggunakan Chemical InformationManagement System (CIMS)

 1. TanggungjawabContoh labeling label label2