DOSH ONLINE PAYMENT & CF DOWNLOAD SYSTEM


DOSH ONLINE PAYMENT & CF DOWNLOAD SYSTEM

PERHATIAN!Sila muat turun (download) CF dalam tempoh 30 hari dari tarikh resit rasmi pembayaran / pengesahan. Salinan CF akan dikenakan bayaran RM9.00 bagi setiap CF mengikut Peraturan 8(i) dan 8(ii) Peraturan-Peraturan (Pentadbiran) Kilang dan Jentera, 1970.

Jika terdapat sebarang masalah, sila hubungi pihak JKKP NS dengan segera!
Harap Maklum.

Working at Height Safety


Working at heights is potential to the highest number of fatalities among all other accidents. Working at heights has been classified as one of the top most hazardous areas of occupation in the world. It is therefore imperative to provide adequate safety training to the workforce for height work safety.

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (Fungsi)


1- Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamat

– SOP setiap proses/aktiviti

-Pemilihan PPE

-Permit kerja untuk sub kontraktor

2- Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan

-Masa kemalangan

-Punca / sebab kemalangan

-Jumlah kemalangan

3- Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan

-Kursus induksi

-Kempen keselamatan

-Program pendedahan bunyi bising

-Kesan dari segi:

-Kadar kemalangan

-Kesedaran/sikap pekerja

-Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan

4- Mengkaji semula dasar/polisi keselamatan dan kesihatan

-Terdapat kelemahan jika :

– Berlaku kemalangan

-Berlaku penyakit perusahaan

-Banyak aduan

-Perubahan dalam pengurusan

-Perubahan dalam cara kerja / proses

5- Pemeriksaan tempat kerja /cadangan pembaikan

6-Menyiasat setiap kemalangan & cadangan

7-Menerima aduan yang diterima berkaitan dengan keadaan tidak selamat dan membuat cadangan pembaikan

8-Penyelesaian aduan

9.Memberi bantuan kepada majikan dalam

-menjalankan kerja kerja promosi seperti

-kempen, ceramah dan lain-lain kegiatan untuk

-menggalakkan perjalanan kerja selamat.

10- Membincangkan dan menimbangkan laporan yang dikemukakan oleh:

– juru audit keselamatan dan kesihatan

-Pegawai penguatkuasa agensi kerajaan

-Lain lain laporan dan maklumat yang dikemukan oleh SHO/AJK

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (Komposisi)


PENGERUSI

Majikan / pengurus yang diberi kuasa

SETIAUSAHA

Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan

WAKIL MAJIKAN

  • 2 Wakil – Jika Pekerja lebih 40 Kurang Dari 100 orang
  • 4 Wakil – Jika Pekerja Lebih Dari 100 orang

WAKIL PEKERJA

  • 2 wakil – Jika pekerja lebih 40 kurang dari 100 orang
  • 4 wakil – Jika pekerja lebih dari 100 orang

Perlantikan dibuat oleh :

  • dipilih oleh pekerja-pekerja
  • dipilih oleh majikan

Mewakili pelbagai bahagian tempat kerja